ReadyPlanet.com
dot
search ค้นหาสินค้า

ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
สินค้าและบริการ
dot
dot
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด,Barcode Printer,เครื่องอ่านบาร์โค้ด,Barcode Scanner,คอมพิวเตอร์มือถือ,Handheld Computer
dot
dot
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด,Barcode Printer,เครื่องอ่านบาร์โค้ด,Barcode Scanner,คอมพิวเตอร์มือถือ,Handheld Computer
dot
Software Solution
dot
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด,Barcode Printer,Barcode Scanner
dot
Datamax-O'neil Datamax
dot
Ribbon Sticker Label
dot
Ribbon Sticker Label
Ribbon Sticker Label
dot
shopping-cart
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
link
dot
บทความ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับบาร์โค้ด Barcode
Double Pine Software ERP
dot
newsletter สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot


ติดต่อเรา ศูนย์จำหน่าย Handheld Computer,Scanner,Mobile Computer,Software,Ribbon,Thermal Printhead
Line@ For Retail Business Services Co., Ltd.


ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA Barcode)

 

 

ดีเอ็นเอบาร์โค้ด

 

กนกพร บุญศิริชัย วิชัย ภูริปัญญวานิช และ วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์

            ปัจจุบันเมื่อท่านไปจับจ่ายตามห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์สโตร์จะสังเกตเห็นสินค้าหลายชนิดมี รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด (barcode) ติดที่ตัวสินค้าหรือบนป้ายราคา เมื่อท่านไปจ่ายเงิน พนักงานเก็บเงินจะบันทึกชนิดของสินค้าและราคาด้วย เครื่องอ่านบาร์โค้ด จะช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลของสินค้า นักวิทยาศาสตร์จึงนำแนวคิดการทำ บาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการจำแนกสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การค้นคว้าวิจัยด้านวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บาร์โค้ดของสิ่งมีชีวิตต้องเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ง่ายต่อการใช้ และมีความชัดเจน

            ดีเอ็นเอซึ่งเป็นสารพันธุกรรมแสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล มีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นบาร์โค้ด นักวิทยาศาสตร์จึงต้องเลือกลำดับดีเอ็นเอสั้น ๆ ที่สะดวกกับการใช้งานและเหมาะสม จากส่วนของโครโมโซมที่แสดงความแตกต่างระหว่างสปีชีส์สูง แต่มีความต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์เดียวกันต่ำ เพื่อเป็นบาร์โค้ดในการจำแนกสิ่งมีชีวิต ในปี ค.ศ. 2003 จึงได้มีการจัดตั้ง Consortium for the Barcoding of Life (CBOL) ขึ้น เพื่อจัดทำมาตรฐาน คู่มือในการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ด รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกลาง ของดีเอ็นเอบาร์โค้ด ที่แสดงความสัมพันธ์ ของลำดับดีเอ็นเอในบาร์โค้ดกับสปีชีส์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต มาตรฐานที่จัดทำขึ้นใช้ส่วนของยีน cytochrome C oxidase I (COI) ของไมโทคอนเดรียเป็นบาร์โค้ดสำหรับสัตว์ในพืชพบว่า ลำดับดีเอ็นเอของยีนนี้ แสดงความแตกต่างระหว่างสปีชีส์น้อยมากจึงเสนอให้พิจารณาใช้ส่วนของดีเอ็นเอจากนิวเคลียสที่ เรียกว่า internal transcribed sequence (ITS) หรือส่วนของดีเอ็นเอ จากคลอโรพลาสต์ที่อยู่ระหว่างยีน trnH และยีน psbA ซึ่งแสดงความแตกต่างระหว่างสปีชีส์สูง สามารถใช้ในการจำแนกชนิดต่าง ๆ ของพืชได้

 

            มีกรณีศึกษา เพื่อทดสอบการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการจำแนกสปีชีส์ ทั้งในพืชและสัตว์ Hebert และคณะ (2004) ศึกษาลำดับดีเอ็นเอของยีน COI ในนกของทวีปอเมริกาเหนือ 260 สปีชีส์ พบว่า ทุกสปีชีส์มีลำดับดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างเชิงวิวัฒนาการของลำดับดีเอ็นเอโดยเฉลี่ยระหว่างสปีชีส์เป็น7.93% ในขณะที่ความความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างตัวอย่างในสปีชีส์เดียวกัน มีค่า 0.43% Kress และคณะ (2005) ศึกษาลำดับดีเอ็นเออยู่ระหว่างยีน trnH และยีน psbA ในตัวอย่างพืช 19 สปีชีส์ จาก 7 วงศ์ พบว่า มีความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างสปีชีส์ 2.81% นอกจากนี้ Lambert และคณะ (2005) ใช้ COI บาร์โค้ดในการจำแนกฟอสซิลของนก moa ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว 26 ตัวอย่าง พบว่าทุกสปีชีส์มี COI บาร์โค้ดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และมีความแตกต่างภายในสปีชีส์ระหว่าง 0 – 1.24%

            ถึงแม้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดจะประสบความสำเร็จในการจำแนกสปีชีส์ของพืชและสัตว์ในหลายกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากนักอนุกรมวิธาน ซึ่งมีทั้งกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้าน ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยตระหนักว่า ดีเอ็นเอบาร์โค้ดไม่สามารถให้ข้อมูล ที่น่าเชื่อถือได้ลึกไปกว่าใน ระดับสปีชีส์อาจไม่สามารถแยกแยะสปีชีส์ใหม่ ที่เกิดจากการผสมข้ามสปีชีส์หรือสปีชีส์ใหม่ที่เพิ่งวิวัฒนาการแยกจากสปีชีส์เดิมได้

ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีเอ็นเอบาร์โค้ดสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CBOL และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่

http://barcoding.si.edu
http://www.barcodinglife.org
http://phe.rockefeller.edu/BarcodeConference/index.html

เอกสารอ้างอิง

    Hebert et al. 2004. Identification of birds through DNA barcodes. PloS Biol. 2(10): 1657-1663.
    Kress et al. 2005. Use of DNA barcode to identify flowering plants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102(23): 8369 – 8374.
    Lambert et al. 2005. Is a large scale DNA-based inventory of ancient life possible? Journal of Heredity 96(3): 279 – 284.
    Moritz and Cicero. 2004. DNA barcoding: promise and pitfalls. PloS Biol. 2(10): 1529 – 1521.
 
สาระน่ารู้ เกร็ดความรู้ ข่าวสาร

เทคโนโลยีบาร์โค้ดที่คุณควรรู้ article
Handheld Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ คืออะไร
คอมพิวเตอร์มือถือ Handheld Computer & Mobile Computer article
เครื่องสแกนเนอร์ทำงานอย่างไร
Scanner มีกีประเภท ใช้งานอย่างไร
เทคโนโลยีการสแกนภาพ แบบ CCD คืออะไร ใช้งานอย่างไร
การเลือกซื้อ เครื่องพิมพ์ (Printer) ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทอย่างไร
เลขบาร์โค้ดบ่งบอกประเทศผู้ผลิต Barcode Prefixes and Product Country of Origin
ข้อคิดในการตัดสินใจเลือกซื้อป้ายอาร์เอฟไอดี (RFID Label)
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และ บาร์โค้ด
RFID (อาร์เอฟไอดี) คืออะไร? (RFID - Radio frequency identification)
DataBar : RSS (Reduced Space Symbology)
บาร์โค้ด (Barcode) มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างไร?
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner
วิธีการอ่าน QR code ด้วยมือถือ
บาร์โค้ดสองมิติ (QR Code)
วิธีใช้ในการสแกนบาร์โค้ด และ ประโยชน์ของบาร์โค้ด
การคำนวณตัวเลขตรวจสอบ (Check Digit) บาร์โค้ด
RFID ชิปอัจฉริยะพลิกโฉมระบบโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน
บทความ สาระน่ารู้ ความรู้เรื่องบาร์โค้ด (Barcode) มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างไร?