ขณะนี้ระบบ TOT ขัดข้องชั่วคราว ติดต่อ RBS โทร 092-2494910, 02-026-3750